နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ (Political Science)

နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ (Political Science) နိုင်ငံရေးဆိုတာ နိုင်ငံတော်၏အရေးအရာကိစ္စရပ်အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်တာကြောင့် နိုင်ငံရေးသည် နိုင်ငံသား အားလုံးရဲ့ အရေးကိစ္စများပင်ဖြစ်ပါတယ်။။ “နိုင်ငံရေး” ဆိုတဲ့ဝေါဟာရက ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ဝေါဟာရတစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။ “နိုင်ငံရေး” (Politics) ဟူသောစကားလုံးကဂရိဘာသာစကား (Politikos) မှဆင်းသက်

Read more
Translate »