အိုင်စီတီနှင့်နိုင်ငံရေး (ICT & Politics)

အိုင်စီတီနှင့်နိုင်ငံရေး (ICT & Politics) ယနေ့ကာလကို အိုင်စီတီခေတ်လို့ဆိုနေကြပြီး ICT (Information & Communication Technology) လို့ဆိုလိုက် တာနဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့ အင်တာနက်ကအဓိကပါ၀င်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိုင်စီတီခေတ်မှာ နိုင်ငံရေးမှာ အင်တာနက်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနဲ့ အိုင်စီတီအသုံးအနှုန်းများကိုလဲ

Read more

အိုင်စီတီခေတ်အသုံးအနှုန်းများနှင့်နိုင်ငံရေးအသုံးအနှုန်းများ (ICT Terms & Political Terms)

အိုင်စီတီနှင့်နိုင်ငံရေး (ICT & POLITICS) အိုင်စီတီခေတ်အသုံးအနှုန်းများနှင့်နိုင်ငံရေးအသုံးအနှုန်းများ (ICT Terms & Political Terms) ဒီ Post မှာတော့ အိုင်စီတီခေတ် အသုံးအနှုန်းများနှင့်နိုင်ငံရေးအနှုန်းများ ဆက်စပ်မှုတွေကို တင်ပြပါမယ်။ အိုင်စီတီခေတ် အသုံးအနှုန်းများဆိုတာ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသုံးတဲ့အသုံးအနှုန်းများကို

Read more
Translate »